VOEDSELBANK - WOERDEN

Voedselbank Woerden

· Doelstelling :
Het verstrekken van voedselpakketten.
· Aan wie ?
Aan inwoners van Woerden met een heel laag besteedbaar inkomen.
· Wanneer ?
Iedere donderdag tussen 14.30 en 15.30 uur.
· Waar ?
Bleek 6, achter het stadhuis.
· Aanmelden .
Op het telefoonnummer 06-18522111
· Toelating.
Na toetsing van het inkomen door het bestuur.
· Periode.
In principe voor een periode van 3 maanden. Dan wordt nagegaan of
verlenging noodzakelijk is.
· Bestuursleden van de Stichting.
D v.d. Snoek, B. Gussinklo, J. Guichelaar, P. van Bijlevelt
L. Brillemans, H.C. van Duuren

* NB : Men kan niet op eigen houtje een pakket komen ophalen !!