De club van 50: trouwe donateurs

Wat is de aanleiding voor deze club?

De club van 50 is de groep mensen, die structureel willen bijdragen aan het werk van de Voedselbank. Deze club van 50 vormt de vrienden van de Voedselbank. Onze ambassadeurs, die de Voedselbank een warm hart toedragen. Op dit moment zijn er ca 70 leden met een jaarlijks bedrag van in totaal ruim € 7.000.. De missie van de Voedselbank is schakel te zijn tussen het bestrijden van verborgen armoede en het tegengaan van voedselverspilling.

Hoe wordt de Voedselbank gefinancierd?

Het ingezamelde geld voor de Voedselbank wordt besteed aan huisvestingskosten (ca € 36.000), operationele kosten (ca € 11.500) en aankoop van voedsel (ca € 55.000). De jaarlijkse kosten bedragen dus ca € 100.000. De huisvestingskosten worden met name gedekt door een subsidie van de gemeente. De operationele kosten en aankoop van voedsel worden gedekt door incidentele en structurele giften en donaties van kerken, particulieren en bedrijven. Soms wordt er een sponsoractiviteit georganiseerd waarbij de Voedselbank als het goede doel is gekozen. De aanschaf van duurzame productiemiddelen wordt met name gefinancierd door projectsubsidies.

Hoe komt de Voedselbank aan haar goederen?

Aan waarde van voedsel wordt ca € 400.000 aan haar klanten uitgedeeld. Enerzijds kosteloos ingezameld door inzamelingsacties door kerken, scholen, particulieren, diverse supermarkten, straatcoördinatoren, distributiecentra, serviceclubs, groente en fruitbrigade etc. Anderzijds door gerichte aankopen van voedsel. De aanvoer van zowel vers als houdbare producten wordt steeds lastiger en met een toenemend aantal klanten moet er steeds meer worden aangekocht. In 2022 voor ca € 55.000; voor 2023 staat een bedrag van ca € 90.000 gereserveerd.

Worden mensen die werken bij de Voedselbank betaald?

Nee, de Voedselbank draait volledig op vrijwilligers die niet worden betaald. Dit is zelfs een verplichting vanuit Voedselbanken Nederland, de organisatie waarbij wij zijn aansloten. Wij hebben uitgerekend dat de maatschappelijke opbrengst door de inzet van onze vrijwilligers circa €300.000 per jaar is.

Wat hoopt de Voedselbank met dit lidmaatschap te bereiken?

Met het oprichten van De Club van 50 willen wij structureel financiële middelen bijeenbrengen om de jaarlijkse exploitatie van de Voedselbank rond te krijgen. Daarmee blijven wij in staat onze taak bij de armoedebestrijding in de gemeente Woerden uit te voeren.

Hoe kunnen mensen lid worden van de Voedselbank Club van 50?

Om lid te worden van onze Club van 50 vragen wij u om gedurende een periode van 5 jaar minimaal €50,- per jaar te doneren. Dit kan door €50,- of meer over te maken op rekeningnummer NL26RABO0129389536 t.n.v. Stichting Voedselbank Woerden e.o. Als u daarbij uw naam en emailadres vermeld, wordt u lid van de Club van 50. Uiteraard kunt u ook als bedrijf, vereniging of stichting lid worden.

Wat houdt het lidmaatschap van de Club van 50 in?

Jaarlijks worden de leden tijdens een donatieavond met een hapje en een drankje bijgepraat over de ontwikkeling van de Voedselbank. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk dat een lid van de Club van 50 bijdraagt aan het werk van de Voedselbank.

Mogelijkheid belastingaftrek

Met ingang van 1 januari 2014 mag deze schenking bij onderhandse schenkingsovereenkomst vastgelegd worden. U dit direct online regelen door uw eigen schenkingsovereenkomst en volmacht samen te stellen via https://www.schenkenservice/schenken of via het invullen van het standaardformulier van de Belastingdienst (klik om te downloaden) voor periodieke giften.

Meer weten over de Voedselbank of de Club van 50?

Neem dan contact op met Annemarie Hek via penningmeester@voedselbankwoerden.nl.

Translate »