Organisatie

Sinds 2006

Stichting Voedselbank Woerden e.o. is een onafhankelijke stichting, die uitsluitend werkt met onbetaalde vrijwilligers. Ook het bestuur ontvangt geen vergoeding voor het werk dat ze doen. De Voedselbank Woerden is opgericht op 31 juli 2006 en bestaat inmiddels meer dan 15 jaar.

Het bestuur ontwikkelt beleid, legt verantwoording af, ondersteunt de vrijwilligers, en houdt contact met vele organisaties zoals Voedselbanken Nederland. Naast het bestuur zijn er ongeveer 35 vrijwilligers actief als chauffeur, gastheer/-vrouw of coördinator.

De afgelopen jaren hebben we vele duizenden Woerdense huishoudens geholpen, met name sinds 2020 is er sprake van een verdubbeling van de noodsteun, zie onderstaande grafiek met de cijfers van 2016-2023.

Het bestuur

Henk Woertman

Voorzitter
(bestuurslid sinds 2015)

Jolanda van der Spiegel

Secretaris
(bestuurslid sinds 2023)

Annemarie Hek

Penningmeester
(bestuurslid sinds 2022)

Elias Bom

Bestuurslid Fondsenwerving etc.
(bestuurslid sinds 2019)

Frank Wijmer

Bestuurslid Organisatie
(bestuurslid sinds 2023)

Toekomst

Ambitieplan 2023 – 2025

De Voedselbank Woerden is medio 2020 gestart met het maken van ambitieplannen voor een periode van circa 2 jaren. Daarmee willen we transparant zijn in de ontwikkeling van onze Voedselbank voor klanten, vrijwilligers, donateurs, de gemeente Woerden of andere belangstellenden.

In onze tweede editie van het ambitieplan – hieronder te lezen en downloaden- beschrijft het bestuur de belangrijkste prioriteiten voor de periode 2023-2025 waarin we onze organisatie willen aanpassen aan de steeds verder groeiende vraag naar noodhulp.

Onze missie

Voedselbanken verstrekken verkregen voedsel gratis aan mensen in Nederland die het tijdelijk zelf niet redden. We doen dat uitsluitend met vrijwilligers.

Oog voor voedsel, hart voor mensen

Onze visie

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. Ook in Woerden leven mensen die niet genoeg geld hebben om iedere dag een volledige maaltijd op tafel te zetten. Wij helpen deze mensen door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, gemeenten en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.

vrijwilligers uren per jaar

huishoudens aangemeld

euro aan producten

Onze doelstelling

De Voedselbank heeft een tweeledige doelstelling:

1.

Het helpen overbruggen van financiële problemen door aan personen en gezinnen die onder het bestaansminimum leven op tijdelijke basis gratis voedsel en levensmiddelen te verstrekken.

2.

Het tegengaan van verspilling door het ter consumptie aanbieden van voedingswaren die anders vernietigd zouden worden.

15 jaar Voedselbank Woerden in vogelvlucht:

31 juli 2006

Voedselbank Woerden is opgericht. Oprichters van het eerste uur zijn:
M. Hartvelt, H. in ’t Veld, L. Brillemans, H. van Duuren, J. Guichelaar en B. Gussinklo.

De uitgifte voor 5 huishoudens was al eerder gestart namelijk per december 2005. Goederen werden opgehaald in Gouda en uitgifte vond plaats in het dienstencentrum aan de Rembrandtlaan.

2009/2010

Het aantal klanten (huishoudens) steeg mede door de financiële crisis redelijk snel naar zo’n 50. In 2010 sloot Voedselbank Woerden zich aan bij de regionale Voedselbank in Rotterdam. Wekelijks werd daar voedsel opgehaald.

2010-2013

In de jaren steeg het aantal klanten (huishoudens) naar ca 80. Voedselbank Woerden kreeg een steeds meer regionale functie. Voedsel werd ook opgehaald voor de klanten van de Stichtse Vecht, Oudewater, Montfoort en later ook de Ronde Venen.

2014 t/m 2016

De instroom over 2015 was mede door de komst van statushouders gigantisch met gemiddeld 110 klanten per jaar. Over het jaar 2015 heeft Voedselbank Woerden een financieel verlies van ca 8.000 euro geleden. Dit betekende een sterke afbouw van de aankoop van goederen. Nieuwe leveranciers werden gevonden in het DC Jumbo en een groter beroep op lokale acties (Lions met de december actie, restantpartijen bij de lokale supermarkten op te halen, etc) en meer gelden aan subsidies en giften binnen te krijgen.

2018

Voedselbank Woerden verhuisde eind 2018 naar het huidige gebouw aan de Barwoutswaarder 13G. Het supermarktconcept werd tot volle tevredenheid van onze klanten en vrijwilligers ingevoerd. Het aantal structurele klanten (huishoudens) steeg naar ca 110 per week.

2019 t/m 2020

In 2019 werd Voedselbank Woerden geconfronteerd met een sterke afname van de voedselleveringen van de lokale supermarkten door een betere logistiek en afprijsacties door de supermarkten. Om voldoende vers voedsel aan te kunnen bieden werd fors bijgekocht uit donaties. Het aantal huishoudens dat nam sterk toe

2020

De corona crisis in maart 2020. Voedselbank Woerden moest weer terug naar het oude concept van “kratjes” uitdelen. De inzamelacties van de kerken, scholen, serviceclubs e.d. vielen stil. Gelukkig is de Woerdense samenleving de Voedselbank Woerden massaal te hulp geschoten met allerlei voedselinzamelacties en giften. De Voedselbank is geen dag dicht geweest!

2021

In 2021 is Lions Castellum Voedselbank Woerden te hulp geschoten met de introductie van straat coördinatoren voor het inzamelen van houdbaar voedsel. Deze groep vrijwilligers -verspreid over heel Woerden- zamelt elke week houdbare goederen in.

2022-nu

Het aantal klanten blijft doorgroeien en bereikt eind 2022 een voorlopig hoogtepunt met bijna 200 huishoudens die elke week voedsel halen. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van 2021, wat ook al een recordjaar was… dit belooft nog wat voor de komende jaren…

Onze kernwaarden

  • We werken uitsluitend met onbetaalde vrijwilligers.

  • We verstrekken uitsluitend gratis voedsel

  • We verstrekken zoveel mogelijk gezond voedsel en verdelen dit zo eerlijk mogelijk.

  • We zijn neutraal en onafhankelijk (‘burgers voor burgers’).

  • We zijn transparant in onze verantwoording.

Documenten en downloads

Alles bij elkaar

Zoekt u een bepaald bestand zoals onze jaarverslagen, jaarrekening, ANBI verklaringen of statuten etcetera? We hebben ze op deze pagina makkelijk voor u samengebracht

Stage en werkstukken / spreekbeurten

Voedselbank Woerden ontvangt veel verzoeken met betrekking tot stages, werkstukken en/of spreekbeurten. Hieronder tref je de mogelijkheden aan.

Stage

Het is helaas niet mogelijk voor ons om mee te werken aan maatschappelijke stages of snuffelstages. Gezien de aard van de werkzaamheden en de tijdstippen waarop ze plaatsvinden kunnen wij geen inhoudelijk goede stages organiseren en begeleiden.

Werkstukken / spreekbeurten

Er kan al veel informatie op deze website worden gevonden bijvoorbeeld in de jaarverslagen. Voor een bezoek aan onze locatie kan je contact opnemen via ons contactformulier.

Klachten

Alle vrijwilligers van de Voedselbank Woerden doen hun uiterste best om onze klanten, leveranciers en collega’s van dienst te zijn. TOch kan het gebeuren dat er vergissingen, fouten of andere problemen ontstaan. Als dat het geval is kunt u altijd direct onze vrijwilliger aanspreken, met het bestuur contact leggen of met een vertrouwenspersoon. Hoe dat werkt kunt u in onze klachtenregeling lezen die hieronder is te lezen/downloaden.

Translate »