Jaarverslagen

Elk jaar publiceert de Voedselbank Woerden een jaarverslag en een financieel jaaroverzicht. Deze verslaglegging voldoet aan de richtlijnen die wij krijgen via Voedselbanken Nederland en tevens publiceren wij sinds 2021 een standaardformulier publicatieplicht voor fondsenwervende instellingen (ANBI). Hieronder kunt de verslagen vanaf 2012 downloaden.

Documenten

Hieronder is een overzicht van de belangrijkste actuele documenten die beschikbaar zijn op verschillende plekken op de website of ter informatie over de Stichting Voedselbank Woerden e.o.

Translate »